14.07.2020 (07:30 - 18:30) - plánovaná odstávka č. 110060716234cezlogo

Javornice - Javornice, okres Rychnov n.Kněžnou

4, 260, 312, 342, 349, 399, parc. č. 1218/8, parc. č. 5584, parc. č. 5584/1, parc. č. 7281, č. 1139/11, č. Blatiny