3kralova sbirkaTříkrálová sbírka u nás probíhá tak, že kasičky jsou umístěny v obou obchodech a na obecním úřadě.
Akce trvá až do neděle 24.1.2021.

Další informace na tomto odkazu:

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/