Zrušení vyhrazené doby pro nákupy seniorů

Označení (jednací číslo): MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN

Popis (anotace):
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) byla všem osobám zakazána přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vyvěšeno: 25.05.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Administrátor