Způsob likvidace jedlých tuků a kuchyňských olejů v Javornici od 1.1.2020:


tuky
V PET lahvích o obsahu minimálně 1,5 litru a označené názvem obce Javornice
(např. lihovým fixem), umístěné na popelnici v rámci svozu.