Svozový kalendář odpadu pro rok 2021

svozy2021
↑ Přílohy ↑
Download this file (SVOZ-2021 - web.pdf)Svozový kalendář odpadu pro rok 2021[Leták]113 kB

Termíny svozu plastů 2021

plasty2021
↑ Přílohy ↑
Download this file (PLASTY LETÁK 2021.pdf)Termíny svozů plastů 2021[Leták]387 kB

Způsob likvidace jedlých tuků a kuchyňských olejů

Způsob likvidace jedlých tuků a kuchyňských olejů v Javornici od 1.1.2020:


tuky
V PET lahvích o obsahu minimálně 1,5 litru a označené názvem obce Javornice
(např. lihovým fixem), umístěné na popelnici v rámci svozu.

Způsob likvidace odpadů v obci Javornice

Svoz popelnic –  četnost si určí občan sám dle potřeby a svozový kalendář je umístěn na internetových stránkách obce a v obchodech v obci. Platba se provádí v určených dvou termínech na OÚ Javornice pracovnici firmy EKOLA České Libchavy. Termíny jsou vždy včas uveřejněny na internetových stránkách obce, na plakátech a vyhlášeny v obecním rozhlase. Komu termíny nevyhovují, musí sám kontaktovat výše uvedenou firmu.

Svoz plastů – v týdnech uvedených ve svozovém plánu pro daný rok, na místech k tomu určených. Plasty shromažďujte co možná nejblíže k termínu odvozu, přispíváte tak k udržení čistoty a vzhledu obce, ve které žijete. Svoz je pro občany ZDARMA.

Svoz skla – kontejnery jsou umístěny na několika místech v obci a jejich odvoz je prováděn při naplnění, přibližně jednou za 5-6 týdnů. Svoz je pro občany ZDARMA. 

Svoz železa – provádějí sbory dobrovolných hasičů obce vždy na jaře. Termín je včas oznámen na plakátech a na internetových stránkách obce. Železo se umisťuje u komunikací vždy těsně před určeným dnem, kdy je sběr prováděn. Svoz je pro občany ZDARMA. 

Svoz papíru – dvakrát ročně v prostoru za základní devítiletou školou. Termín je oznámen na internetových stránkách obce a hlášením v obecním rozhlase. Svoz je pro občany ZDARMA. 

Svoz nebezpečného odpadu – dvakrát ročně na parkovišti před školou. Termín a soupis vybíraného nebezpečného odpadu je uveřejněn na plakátech, na internetových stránkách obce a vyhlášen v obecním rozhlase. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

Baterie – v místních obchodech je možno odevzdávat vybité baterie vyjma autobaterií nepřetržitě po celý rok. Služba je pro občany ZDARMA.

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci