Půlnoční Mše Svatá

24 12 2021plakat
↑ Přílohy ↑
Download this file (3_2021_plakaty_vsichni_andele-3.pdf)Pozvánka[Leták]337 kB

Všichni jsme andělé - Spanilá jízda Mikuláše Javornicí

4 12 2021plakat
↑ Přílohy ↑
Download this file (2_2021_plakaty_vsichni_andele-3.pdf)Pozvánka[Leták]720 kB

Vánoční koncert Hudby Hradní stráže

3 12 2021plakat
↑ Přílohy ↑
Download this file (1_2021_plakaty_vsichni_andele-3.pdf)Pozvánka[Leták]697 kB

Odstávka elektrické energie dne 8. 12. 2021

cezlogoPřerušení dodávek elektrické energie dne 8. 12. 2021 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze.
↑ Přílohy ↑
Download this file (oznameni-110060806879-c6aabv4d3ihv4c2tit60 (1).pdf)Oznámení[Odstávka el.energie]102 kB
Download this file (Pruvodni_dopis (1).pdf)Průvodní dopis[Odstávka el.energie]100 kB

Informace - očkovací centrum - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Dobrý den,
 obdrželi jsme informaci z očkovacího centra s prosbou o uveřejnění na www města, kterou Vám přeposíláme k využití pro informovanost Vašich občanů.
 PRACOVNÍ DOBA V OČKOVACÍM CENTRU PRO OBČANY OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU:

vakcina covid w420h315Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - přízemí dětská ambulance

 

Pondělí 1. 11. a  8. 11. 2021 od  08:00 do  16:00 hod. jen REGISTROVANÍ.

Každou středu od 13:00 do 16:00 hod. i NEREGISTROVANÍ.

Každý pátek od 08:00 do 12:00 hod. jen REGISTROVANÍ.

 

V případě dotazů volejte tel. 722 973 511 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Nová aplikace pro odběr novinek z obce Javornice

ceskaobec

                  Obec Javornice.

                         Naše obec využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou               

                         informovanost o dění z obce o důležitých informacích, uzavírkách, 

                         poruchách, o povinnosti plateb, událostech apod.

                         Zkrátka aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů

                         (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat Javornice.

                         Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo

                         do oznamovací lišty vašeho telefonu.


                          Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes Google Play nebo App Store.

     
                qr aplikaceUPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické

vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných

porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

 Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník

pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou

zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m

od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 00006. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin

při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných

porostů dotyk s vedením.

V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

  • u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
  • 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
  • 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.
  • u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 7 m
  • izolované vedení 2 m
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.
  • u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 12 m

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.

UPOZORNĚNÍ:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým

regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé

škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat

povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860

↑ Přílohy ↑
Download this file (upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi (1).pdf)UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví[UPOZORNĚNÍ]71 kB
Download this file (zadost-o-zverejneni (1).pdf)Žádost o zveřejnění[Žádost o zveřejnění]145 kB

ZEA Rychnovsko a.s. - prodej vepřových půlek

zeaSpolečnost ZEA Rychnovsko a.s. ve spolupráci s jatky TORO Vysoké Mýto zahajuje příjem objednávek pro podzimní prodej vepřových půlek.
Na výběr je ze 3 termínů, a to 9. října, 13. listopadu a 11. prosince vždy od 7:00 do 9:00 v areálu střediska v Dlouhé Vsi.
Cena za kilogram masa je 52 Kč s DPH.
K vepřové půlce bude možno doobjednat droby a krev.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.zearychnovsko.cz nebo osobně na středisku v Dlouhé Vsi.
Objednávky je možné rezervovat vždy do týdne před plánovaným prodejem.
↑ Přílohy ↑
Download this file (prodej vepřových půlek - podzim.pdf)Prodej vepřových půlek[Informace]5028 kB

Informace o instalaci Z-boxu v naší obci

zásilkovnammDobrý den,

Nainstalovaný Z-BOX bude zavážen od 28.6.2021. 
Od 25.6.2021 bude již viditelný mezi výdejními místy a půjde do něj objednávat své zásilky.

V příloze informační leták s krátkým návodem.

Zde je i odkaz na video, jak probíhá objednání a vyzvednutí:     https://www.youtube.com/watch?v=gGM4kaAPxNM


Petra Surmová

Obchodní zástupce Z-BOX


 

Phone: +420 722 952 021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.packeta.com

Address: Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha

zasilkovna

Nabídka služby sociální rehabilitace

ment

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci