Zastupitelstvo obce pro období 2018 - 2022:

 

 Jméno a Příjmení

 Funkce

 Kontakt

 Bc. Vlastimil Zachoval  Starosta obce  737 310 572
 Aleš Čapka  Místostarosta obce  602 591 362
 Ing. Jiří Adamec  Předseda kontrolního výboru  
 Ing. Martin Hůlka  Člen kontrolního výboru  
 Mgr. Kateřina Provazníková  Člen kontrolního výboru  
 Bc. Jana Kráčmerová  Předseda finančního výboru  
 Josef Moravec  Člen finančního výboru  
 Roman Petřík  Člen finančního výboru  
 Věra Šreflová  Předseda výboru pro občanské záležitosti  
 Mgr. Pavel Provazník  Člen výboru pro občanské záležitosti  
 Mgr. Jana Škopová  Člen výboru pro občanské záležitosti