Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.01.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Administrátor