Aktuální informace z obce Javornice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.10.2020 27.10.2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Javornice
Administrátor
13.10.2020 - Rozpočtové opatření č.11
Administrátor
07.09.2020 - Rozpočtové opatření č.10
Administrátor
04.08.2020 - Rozpočtové opatření č.9
Administrátor
08.07.2020 - Schválený závěrečný účet obce Javornice za rok 2019
Administrátor
08.07.2020 - Rozpočtové opatření č.8
Administrátor
02.07.2020 03.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Javornice
Administrátor
02.06.2020 - Rozpočtové opatření č.7
Administrátor
11.05.2020 -  TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE - Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci JAVORNICE
Administrátor
11.05.2020 - Rozpočtové opatření č.6
Administrátor
05.05.2020 - Rozpočtové opatření č.5
Administrátor
25.03.2020 - Rozpočtové opatření č.4
Administrátor
16.03.2020 - Omezení provozu - Omezení provozu na Obecním úřadě Javornice
Administrátor
12.03.2020 - Rozpočtové opatření č.2 a č.3
Administrátor
29.01.2020 - Rozpočtové opatření č.1
Administrátor
17.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020
Administrátor
16.12.2019 31.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022
Administrátor
20.02.2019 28.02.2022 Smlouva o poskytnutí dotace
Administrátor
15.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva
Administrátor