Aktuální informace z obce Javornice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.04.2021 29.04.2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Javornice
Administrátor
12.04.2021 28.04.2021 Oznámení - dispoziční záměr obce vypůjčit hmotnou nemovitou věc
Administrátor
08.04.2021 01.02.2022 Rozpočtové opatření č.4
Administrátor
19.03.2021 11.05.2021 Sčítání lidu, domů a bytů
Administrátor
17.03.2021 01.02.2022 Rozpočtové opatření č.3
Administrátor
03.03.2021 01.02.2022 Rozpočtové opatření č.2
Administrátor
27.01.2021 01.02.2022 Rozpočtové opatření č.1
Administrátor
18.12.2020 - Schválený rozpočet Obce Javornice na rok 2021
Administrátor
18.12.2020 - Schválený střednědobý výhled obce Javornice na rok 2022 - 2023
Administrátor
30.11.2020 - Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 a 2023 a návrh rozpočtu obce Javornice na rok 2021
Administrátor
08.07.2020 - Schválený závěrečný účet obce Javornice za rok 2019
Administrátor
02.07.2020 03.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Javornice
Administrátor
11.05.2020 -  TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE - Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci JAVORNICE
Administrátor
16.03.2020 - Omezení provozu - Omezení provozu na Obecním úřadě Javornice
Administrátor
17.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020
Administrátor
20.02.2019 28.02.2022 Smlouva o poskytnutí dotace
Administrátor
15.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva
Administrátor