Aktuální informace z obce Javornice

Mimořádné opatření a informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.05.2020 - Mimořádné opatření - zákaz pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN Administrátor
25.05.2020 - Zrušení vyhrazené doby pro nákupy seniorů
MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN Administrátor
25.05.2020 - Omezení provozu škol a školských zařízení od 1.6.2020
MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN Administrátor
02.05.2020 - Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR (223 - 224)
Administrátor
02.05.2020 - Sbírka zákonů - Sdělení MPSV a Usnesení vlády ČR (218 - 222)
Administrátor
09.04.2020 - Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům sociálních služeb
MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN Administrátor
09.04.2020 - Mimořádné opatření – ukončování karantény
MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN Administrátor
18.03.2020 - Rozhodnutí Hejtmana Královéhradeckého kraje - povinnost nosit roušky
Administrátor
17.03.2020 - Roušky - Prosba pro výrobce roušek a možnosti její získání
Administrátor
16.03.2020 - Obecní úřad Javornice informuje o poskytnutí pomoci seniorům
Administrátor
16.03.2020 - Usnesení vlády České republiky - O přijetí krizového opatření (214-220)
Administrátor
16.03.2020 - Nařízení vlády - O povolání vojáků a příslušníků Celní správy ČR
Administrátor
16.03.2020 - Omezení provozu - Omezení provozu na Obecním úřadě Javornice
Administrátor
14.03.2020 - Usnesení - Uzavření obchodů
Administrátor
14.03.2020 - Webové stránky - Spuštěný nový web na téma Koronavirus
Administrátor
13.03.2020 - Rozhodnutí - Omezení provozu tělocvičny
Administrátor
13.03.2020 - Usnesení vlády České republiky - ochrana vnitřních hranic ČR
Administrátor
13.03.2020 - Usnesení vlády české republiky - Vyhlášení nouzového stavu
Administrátor
13.03.2020 - Omezení provozu autobusové dopravy
Administrátor
13.03.2020 - Informace k vyhlášení nouzového stavu
MSMT-11703/2020-2 Administrátor
12.03.2020 - Opatření proti šíření koronaviru - Informace k linkové dopravě
Administrátor
10.03.2020 - Mimořádné opatření MZ ČR - Omezení návštěv do zařízení s lůžkovou péčí
Administrátor

Vyhlášky a nařízení obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.12.2019 - Požární řád obce
Administrátor
13.12.2019 - Obecně závazná vyhláška O místním poplatku z pobytu
Administrátor
13.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Javornice O místním poplatku ze psů
Administrátor
27.06.2018 - Obecně závazná vyhláška - společný školský obvod
Administrátor

Výpisy z usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.07.2020 - Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 29. 6. 2020
Administrátor
07.05.2020 - Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 4. 5. 2020
Administrátor
18.03.2020 - Výpis z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 11. 3. 2020
Administrátor
18.12.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 12.12.2019
Administrátor
24.09.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 23.9.2019
Administrátor
27.06.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 26.6.2019
Administrátor
04.06.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 3.6.2019
Administrátor
25.04.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24.4.2019
Administrátor
14.03.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 13.3.2019
Administrátor

Aktuální informace z obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.07.2020 - Schválený závěrečný účet obce Javornice za rok 2019
Administrátor
08.07.2020 - Rozpočtové opatření č.8
Administrátor
02.07.2020 03.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Javornice
Administrátor
02.06.2020 - Rozpočtové opatření č.7
Administrátor
11.05.2020 -  TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE - Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci JAVORNICE
Administrátor
11.05.2020 - Rozpočtové opatření č.6
Administrátor
05.05.2020 - Rozpočtové opatření č.5
Administrátor
25.03.2020 - Rozpočtové opatření č.4
Administrátor
16.03.2020 - Omezení provozu - Omezení provozu na Obecním úřadě Javornice
Administrátor
12.03.2020 - Rozpočtové opatření č.2 a č.3
Administrátor
29.01.2020 - Rozpočtové opatření č.1
Administrátor
17.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020
Administrátor
16.12.2019 31.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022
Administrátor
20.02.2019 28.02.2022 Smlouva o poskytnutí dotace
Administrátor
15.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva
Administrátor

Dokumenty a formuláře

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.01.2020 - Přiznání k místnímu poplatku ze psů - formulář
Administrátor
04.01.2020 - Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les
Administrátor

Vyhlášky, nařízení a oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.03.2020 - Oznámení o vydané změně č.2 ÚP Javornice
Administrátor
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška
63920/2019-MZE-16212 Administrátor
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška
41508/2019-MZE-16212 Administrátor
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška
18918/2019-MZE-16212 Administrátor
03.08.2018 - Opatření obecné povahy
Administrátor
02.05.2018 - Oznámení Mikroregionu Rychnovsko
Administrátor
04.09.2015 - ÚZSVM - informace
Administrátor